VYHODNOTENIE KAMPANE KOSTITRASU 2015

Trochu porozprávať, trochu sa potešiť a niečo si darovať… Predovšetkým o tom bude naše prvé vyhodnotenie kampane Kostitrasu Za lepšiu cyklistiku 2015. Program je viac menej otvorený, ale výsledky plánujeme oznámiť okolo 10-tej. Zároveň pozývame aj všetkých prihlásených do súťaže Do práce na bicykli, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy. Koordinátor mesta

Automatické sčítače cyklistov v Prešove

Výskumný ústav dopravy zo Žiliny realizoval v roku 2014 sčítanie cyklistov vo vybraných desiatich krajských mestách Slovenska. Merania boli vykonávané v mesiacoch júl až október minimálne na dvoch lokalitách v rámci každého krajského mesta. Merania boli vykonávané automatickými sčítacími zariadeniami , ktoré boli na lokalitách osadené vždy po dobu minimálne

Intenzity cyklistov v Prešove

Koľko cyklistov jazdí v Prešove? V Prešove z roka na rok stúpa intenzita cyklistov. Na hlavných ťahoch, kde cyklistické cestičky prepájajú najväčšie mestské časti – Sídlisko III a sídlisko Sekčov dosahujú hodnoty vysoko cez 100 cyklistov za hodinu – v letnej sezóne až okolo 200 cyklistov za hodinu. Ako sa

Parkovanie bicyklov

“Išiel by som do roboty na bicykli, ale ho nemám kde zaparkovať” Zaparkovať bicykel je problém. Nedostatočné, alebo technicky nevhodné stojany sú častou príčinou toho, že bicykel pre svoju cestu nepoužijeme. Parkovanie každého dopravného prostriedku vyžaduje dve lokality a síce jednu kde cesta začína a druhú, kde končí. Bežnou praxou

Lepšie cesty pre cyklistov

  Chceme, aby v našom meste boli lepšie podmienky pre cyklistov. Chceme, aby sa Prešovčania tešili z jazdy na bicykli po meste a aby sa nebáli v premávke. Chceme, aby bolo naše mesto moderné, zelené,  menej hlučné a menej prašné. Chceme, aby sme boli k sebe lepší a ohľaduplnejší. NAŠE POŽIADAVKY 1. Riešiť prejazdy cyklistov cez križovatky.