Cyklisti a všetci tí, ktorí si vyskúšali pohyb v dopravnej premávke v našom meste!
Ďakujeme, že jazdíte!.
Každý deň, ktorý sa rozhodnete cestovať za prácou či do školy inak ako autom prospieva všetkým ľuďom v Prešove.
Nech nás je čím viac.
V máji paralelne prebieha súťaž, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy SR s názvom Do práce na bicykli. Do súťaže sa mohli prihlásiť zamestnanci tých firiem a inštitúcií, ktorých mesto sa oficiálne zapojilo. Celkom sa prihlásilo 55 miest, vrátane Prešova. Za naše mesto súťaží 16 týmov a to do konca mesiaca máj.
Aby mali šancu aj jednotlivci a to nielen počas jedného mesiaca v roku, rozhodli sme sa vytvoriť príležitosť pre každého, komu nie je ľahostajné v akom meste žije a ako sa v ňom pohybuje. Vytvorili sme nezávislú platformu, ktorá môže doplniť vyššie uvedenú súťaž. Bude otvorená pre každého počas celej doby trvania kampane.
Našim úmyslom je dať príležitosť každému, kto sa rozhodne podporiť túto myšlienku jednoduchým skutkom a síce ísť v ktorýkoľvek deň do práce na bicykli. Stačí zaregistrovať sa na našej stránke https://kampan-kostitras.appspot.com/. Nájdete tam spôsoby registrácie.
Dúfame, že počas kampane, ktorá bude prebiehať od polovice mája do polovice júna 2015, dostane podpora cyklistickej dopravy aj TVOJ HLAS. Vaša jazda pre nás znamená aj Vaše ÁNO pre cyklistickú dopravu.
Ak máme byť vypočutý, musí nás byť počuť.
LVS