Z Ukrajiny do Nemecka na bicykloch!

“In Varietate concordia” Unity in diversity. Together we are strong! Ukraine is Europe! Cycling unites veterans! To sú heslá cyklojazdy z Užhorodu do Darmstadtu, ktorú už zajtra začínajú naši priatelia z Ukrajiny! V pláne majú prejsť každý deň približne 200 km na bicykloch, a za 8 dní tak doraziť do

Žiadosť o zmenu závory

Dňa 28.10.2022 sme žiadali zmenu detailu na stavbe- Obslužnej komunikácie, ktorá bola realizovaná ako Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt 3 Prešov, a to konkrétne 2ks závor, od Slovenského vodohospodárskeho podniku. V teréne bolo zistená maximálna prejazdná šírka závor 91,5 cm. Na základe TP085 a Štandardov Európskej cyklistickej federácie

Cyklisti sa môžu tešiť!

Po rokoch príprav sa totiž približuje Košický samosprávny kraj k výstavbe najzložitejšieho úseku EuroVela 11, plánovaného v katastri Družstevná pri Hornáde kat.územie Tepličany a Kostoľany nad Hornádom. Projekt rieši výstavbu cyklistickej cestičky v dĺžke 914,1 m, Cyklistického mosta, ktorý má byť dlhý 18,4 m, galériu dlhú 57,4 m, prvky drobnej

Pýtali sme sa mesta Prešov

Po našom poslednom uverejnenom článku o tom, ktoré projekty na podporu cyklodopravy mesto Prešov plánuje podať ako žiadosť v rámci výzvy z Plánu obnovy a odolnosti, sme sa pýtali ďalej. 1. “Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení” – cyklopruhy na Sídlisku III na ulici 17. novembra

Otvorenie Cykloželezničky

V sobotu 9.7.2022 sme boli slávnostne otvoriť Cykloželezničku. Po 17-tich rokoch od prvotnej myšlienky postaviť túto cyklocestu, sa to nakoniec podarilo. Zaspievala nám aj Katka Koščová v doprovode s BDHS – Blikajúci Dychový Hudobný Systém. A my ďakujeme za všetkých cyklistov, ktorí túto cyklocestu používajú a budú používať, či už

Plán obnovy má zvýšiť životnú úroveň

Jeden z hlavných rozdielov, medzi financovaním cykloinfraštruktúry z Plánu obnovy a odolnosti (POO) a Euróopskych štrukturálnych fondov- Operačného programu Slovensko, je miera spolufinancovania. Pri projektoch plánu obnovy sa spolufinancovanie nevyžaduje, je 0%.[1] Miera spolufinancovania projektov z Európskych štrukturálnych fondov sa zvyšuje z 5% na 10%.[2] Cyklokoordinátorka Prešovského samosprávneho kraja, T. Vargová Dzurov: „Oprávnenými žiadateľmi, (pozn. o príspevok

Udržateľná mobilita v Košickej Tabačke

10. mája sa uskutočnil v Košickej Tabačke workshop Udržateľná mobilita (SAŽP, projekt POPULAIR), na ktorom Vierka Štupáková odprezentovala význam regionálnych cyklotrás ako nástroja pre zvyšovanie počtu cyklistov v mestách. Zdôraznila význam budovania kvalitných cyklistických trás, ale aj zvyšovanie cyklistických zručností nás všetkých, prostredníctvom programu budovania tréningových vzdelávacích centier. Na záver

Eurovelo 11 môže spojiť viac ako pol milióna obyvateľov!

K plánu obnovy sme už napísali článok Kde plánuje Plán obnovy rozvíjať cyklo-infraštruktúru? Okrem skutočnosti, že o prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na rozvoj cyklodopravy a cykloinfraštruktúry, môžu žiadať len mestá nad 20.-tisíc obyvateľov, nás zaujímalo, ako sa na to pozerá Prešovský samosprávny kraj. Prešovský samosprávny kraj bol prizvaný

Reakcia na komentár úradníka ministerstva dopravy

2.apríla 2022 sme uverejnili náš článok Kde plánuje Plán obnovy rozvíjať cyklo-infraštruktúru? V reakcii na článok Kostitrasu o podmienkach na pridelenie financií z Plánu Obnovy, reagoval úradník ministerstva dopravy, p.Tóth spôsobom, ktorý bol tak zavádzajúci, až som sa po dlhom čase musel verejne vyjadriť. Nech sa páči, moja reakcia. Tomáš