Približne pred rokom sme priniesli sériu 4-och článkov o tom, čo plánuje mesto Prešov pre cyklistov. Tie môžete nájsť tu, aj tu, tu a aj tu. Spolu tak bolo pripravovaných 12 projektov, ktoré majú pomôcť rozvoju cyklodopravy v meste Prešov.

Nakoľko bol termín predkladania žiadostí v rámci výzvy na podporu cyklodopravy z Plánu obnovy a odolnosti predĺžený, z dôvodu nedostatku podaných žiadostí do 12.8.2022, zaujímalo nás, na ktoré projekty sa mesto pokúsi žiadať finančné prostriedky z POO*

30. September 2022 je dátum uzávierky predkladania projektov v prvej výzve : Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, opýtali sme sa Odboru riadenia projektov Mesta Prešov, ktoré z pripravovaných projektov, sa chystá Mesto Prešov podať v rámci tejto prvej výzvy na podporu cyklodopravy z Plánu obnovy a odolnosti.

Plánuje sa s predložením len dvoch projektov, z toho jeden je už takmer pred dokončením.
1. Cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom – Napojenie na Cykloželezničku z ul. pod Hrádkom, malo by ísť o úsek dlhý 1,3 km. Stavba by mala začať pri parkovisku na Ulici Pod Hrádkom a pokračovať ďalej mimo cestnú komunikáciu, ďalej poza Družstvo Agroplus a následne sa napojiť na existujúcu cyklocestu „Cykloželezničku“.
poo trasy_popis_slogom2.Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník mlynský náhon – Lávka je aktuálne vo výstavbe, mesto má záujem získať EÚ zdroje na prefinancovanie uvedenej stavby . Táto už známa stavba má takto priamo prepojiť EV11 s centrom mesta.

Aktuálne je pre mesto spracovávaná aj projektová dokumentácia pre projekt/stavbu “Cyklochodník ul. Royova”. Prostredníctvom tejto stavebnej akcie sa sídlisko Šváby napojí na “Cyklochodník ul. Zlatobanská a pod Hrádkom” a následne teda na Cykloželezničku. S týmto projektom je snaha zapojiť sa do ďalších kôl v rámci výziev z POO.

Ako vyzerá súčasný stav cyklociest v Meste Prešov?
aktualna situacia CYK_logoA ako sa chystá mesto Prešov využiť prvú výzvu z POO, na doplnenie cyklociest?

situacia POO 1_vyzva_logo

O nastavení financovania na podporu cyklodopravy z POO sme písali už skôr tu a niečo aj tu.

*Plán obnovy a odolnosti

K.