Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 600 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto prostriedky sú určené na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Zaujímalo nás ako budú tieto prostriedky využité a čo môžeme očakávať po realizácií podporených projektov.

V tejto časti sa pozrieme na detaily projektu stavby : Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení, projekt ochranných cyklopruhov na ulici Požiarnickej doplnený o kontext revitalizácie parku na Duchnovičovom námestí a Námestia mládeže.

duchnovicovo nam

Na ulici Požiarnickej budú takto vyznačené ochranné pruhy pre cyklistov, ktoré budú zároveň aj prvým funkčným prepojením EV 11 a Sídliska II a aj Sídliska III s centrom mesta. Po revitalizácií parku na Námestí mládeže a preložení prechodu pre cyklistov tak cyklisti nebudú musieť používať úzky chodník pre chodcov na moste, ale budú navedení cyklistickými pruhmi do vozovky a prevedení cez križovatku jasne vyznačenou trasou.  Je tu však absencia ľavého odbočenia pre cyklistov z ulice Požiarnickej na ulicu 17. novembra kde sa asi predpokladalo s využitím prechodu pre chodcov a cyklistov aj keď v tomto smere sa už ochranný cyklopruh na ulici 17. novembra nachádza. Bude to druhá križovatka v Prešove kde však bude vyznačený pohyb cyklistov, a to by malo prispieť k vyššej bezpečnosti cyklistov v premávke.

Po preložení prechodu pre chodcov a cyklistov, ktorý bude riešený vyvýšeným priečnym prahom a znížení maximálnej povolenej rýchlosti na 30km/hod, vytvorením ochranných pruhov pre cyklistov na moste, ktoré pokračujú k železničnému priecestiu, sa na ulici Požiarnickej vyrieši navádzanie cyklistov do centra mesta.  Vedenie cyklistov v križovatke bude zvýraznené farebným odlíšením cyklopruhov.

Nakoľko však ide o dva rozdielne projekty veríme, že sa ich realizácia podarí uskutočniť v tom istom čase, aby sme nemali značené cyklopruhy k neexistujúcemu priechodu pre cyklistov.

 

duchno

Zaujímalo nás ako to vyzerá s revitalizáciou Námestia mládeže, kde sa už niekoľko rokov plánuje s preložením prechodu pre chodcov a cyklistov na trase Eurovelo 11.

Mesto získalo na úpravu časti tohto námestia prostriedky z výzvy pre región z úradu PSK, momentálne sa však čaká za výsledkom verejného obstarávania, po ktorom by sa mohlo začať s prácami na preložení prechodu. Na druhú časť –revitalizácia prostredia parku, zatiaľ prostriedky nie sú. Reálna by však mohla byť aj možnosť, kedy by sa dala celá stavba realizovať naraz, nie po častiach, to by však mohlo znova realizáciu výrazne posunúť, a na túto revitalizáciu- preloženie prechodu pre cyklistov, čakáme už od roku 2015.

V štvrtej časti sa budeme venovať ďalším projektom ktoré má Mesto Prešov pre cyklistov pripravené aj napojením na cykloželezničku a zmeny ktoré sa chystajú na tejto obľúbenej cyklocestičke.