Otvorenie Cykloželezničky

V sobotu 9.7.2022 sme boli slávnostne otvoriť Cykloželezničku. Po 17-tich rokoch od prvotnej myšlienky postaviť túto cyklocestu, sa to nakoniec podarilo. Zaspievala nám aj Katka Koščová v doprovode s BDHS – Blikajúci Dychový Hudobný Systém. A my ďakujeme za všetkých cyklistov, ktorí túto cyklocestu používajú a budú používať, či už

Udržateľná mobilita v Košickej Tabačke

10. mája sa uskutočnil v Košickej Tabačke workshop Udržateľná mobilita (SAŽP, projekt POPULAIR), na ktorom Vierka Štupáková odprezentovala význam regionálnych cyklotrás ako nástroja pre zvyšovanie počtu cyklistov v mestách. Zdôraznila význam budovania kvalitných cyklistických trás, ale aj zvyšovanie cyklistických zručností nás všetkých, prostredníctvom programu budovania tréningových vzdelávacích centier. Na záver

Reakcia na komentár úradníka ministerstva dopravy

2.apríla 2022 sme uverejnili náš článok Kde plánuje Plán obnovy rozvíjať cyklo-infraštruktúru? V reakcii na článok Kostitrasu o podmienkach na pridelenie financií z Plánu Obnovy, reagoval úradník ministerstva dopravy, p.Tóth spôsobom, ktorý bol tak zavádzajúci, až som sa po dlhom čase musel verejne vyjadriť. Nech sa páči, moja reakcia. Tomáš

Kde plánuje Plán obnovy rozvíjať cyklo-infraštruktúru?

Plán obnovy na Slovensku zahŕňa širokú škálu podporovaných oblastí a celkovo je v ňom vyčlenených 6 575 miliónov eur. Z toho v oblasti Zelenej ekonomiky, na Udržateľnú dopravu, je vyčlenených 801 miliónov eur. Na podporu cyklodopravy z tejto sumy je vyčlenených 100 miliónov eur. Presnejšie 105,1 milióna eur. Plán obnovy v oblasti cyklodopravy je (podľa metodiky

Čo chystá mesto Prešov pre cyklistov? IV.

V tejto štvrtej časti Vám predstavíme projekty, ktoré má mesto Prešov pre cyklistov pripravené a pozrieme sa kde budú osadené sčítače cyklistov, na ktoré sa získali financie v rámci výzvy IROP, na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, v rámci ktorej mesto Prešov získalo prostriedky vo výške 600 000 eur.

Čo chystá mesto Prešov pre cyklistov? III.

Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 600 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto prostriedky sú určené na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Zaujímalo nás ako budú tieto prostriedky využité a čo môžeme očakávať po realizácií podporených projektov. V tejto časti sa pozrieme na detaily

Čo chystá mesto Prešov pre cyklistov? II.

Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 600 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto prostriedky sú určené na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Zaujímalo nás ako budú tieto prostriedky využité a čo môžeme očakávať po realizácií podporených projektov. V tejto časti sa pozrieme na detaily