V sobotu 9.7.2022 sme boli slávnostne otvoriť Cykloželezničku. Po 17-tich rokoch od prvotnej myšlienky postaviť túto cyklocestu, sa to nakoniec podarilo. Zaspievala nám aj Katka Koščová v doprovode s BDHS – Blikajúci Dychový Hudobný Systém.

A my ďakujeme za všetkých cyklistov, ktorí túto cyklocestu používajú a budú používať, či už na dochádzanie bicyklom do práce, na rekreáciu, alebo na svoje tréningy pri prípravách na cyklistické súťaže.

Každá jazda, na tejto bezpečnej cykloceste totiž zlepšuje kondíciu a zručnosti jednotlivca.

A dovolíme si tvrdiť, že práve stavba takýchto cyklociest prispieva k väčšiemu rozvoju cyklodopravných návykov spoločnosti, ktoré majú nemalý vplyv na enviromentálne zaťaženie a zlepšenie zdravia populácie.

Zároveň veríme, že sa dočkáme jej bezpečného napojenia smerom na Solivar a sídlisko Sekčov, ako aj jej druhej etapy od vodnej nádrže Sigord smerom na Zlatú baňu.
ďakujeme za túto cyklocestu vhodnú pre všetky vekové kategórie, a želáme si, aby na nej boli všetci k sebe tolerantní a ohľaduplní.

K.