Čo chystá mesto Prešov pre cyklistov? IV.

V tejto štvrtej časti Vám predstavíme projekty, ktoré má mesto Prešov pre cyklistov pripravené a pozrieme sa kde budú osadené sčítače cyklistov, na ktoré sa získali financie v rámci výzvy IROP, na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, v rámci ktorej mesto Prešov získalo prostriedky vo výške 600 000 eur.

Čo chystá mesto Prešov pre cyklistov? III.

Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 600 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto prostriedky sú určené na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Zaujímalo nás ako budú tieto prostriedky využité a čo môžeme očakávať po realizácií podporených projektov. V tejto časti sa pozrieme na detaily

Čo chystá mesto Prešov pre cyklistov? II.

Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 600 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto prostriedky sú určené na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Zaujímalo nás ako budú tieto prostriedky využité a čo môžeme očakávať po realizácií podporených projektov. V tejto časti sa pozrieme na detaily

Čo chystá mesto Prešov pre cyklistov? I.

Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 600 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto prostriedky sú určené na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Zaujímalo nás ako budú tieto prostriedky využité a čo môžeme očakávať po realizácií podporených projektov. V tejto časti sa pozrieme na detaily

Prieskum dopravnej mobility

Prieskum dopravnej mobility bol ďalej realizovaný za účelom zistiť, akým spôsobom sa pohybujú obyvatelia v našich mestách a ktoré sú najdôležitejšie požiadavky na infraštruktúru pre používanie tzv. ekologických druhov dopravy. Plány trvalo udržateľnej dopravy, ktoré sa v súčasnosti presadzujú ako moderný mestský dopravno-urbanistický koncept, majú za cieľ zabezpečiť plynulú a

Plánovanie parkovania pre bicykle v Prešove

Mesto Prešov bolo zadávateľom Štúdie statickej cyklistickej dopravy v Prešove, spracovateľ Ing.arch.Peter Steiniger, SOS architekti, financované s podporou EÚ.  Okrem samotnej štúdie tvorila súčasť dokumentácie aj projektová dokumnetácie pre stavebné povolenie pre kryté parkovacie zariadenia pre bicykle rôzynch typov. Jednalo sa o nasledovné lokality Kryté parkovacie zariadenia – otvorené pre 12 bicyklov SO

Listy poslancom – časť sídliska Sekčov – VMČ7

Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice: Bažantia, Čergovská, Drozdia, Ďumbierska, Exnárova, Holubia, Hruny, Jastrabia,Jurkovičova, Kamenná, Karpatská, Keratsinské námestie, L. Novomeského (časť ulice), Labutia, Lastovičia, Jantárová, Magurská, Medová, Námestie Krista Kráľa, Orlia, Pod Šalgovíkom, Pod Táborom (č. 35-47), Rusínska (časť ulice), Sekčovská (okrem č. 1, 1A, 23A), Sibírska, Sokolia, Šrobárova, Teriakovská (č. 1, 1A,

Listy poslancom – časť sídliska Sekčov – VMČ6

Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice: Alexandra Matušku, Arm. gen. Svobodu, Bernolákova, Bratislavská, Dargovská, Dubová, Federátov, Justičná, K potoku, Kozmonautov, L. Novomeského (párne č. 2-24), Ľ. Podjavorinskej (č. 22, 23, 25), Májové námestie, Martina Benku, Oravská, Orechová, Pavla Horova, Popradská, Rusínska (časť ulice), Sekčovská (č. 1, 1A, 23A), Smreková, Šoltésovej, Vansovej, Višňová, Zemplínska, Zimná