Čo chystá mesto Prešov pre cyklistov? II.

Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 600 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto prostriedky sú určené na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Zaujímalo nás ako budú tieto prostriedky využité a čo môžeme očakávať po realizácií podporených projektov. V tejto časti sa pozrieme na detaily

Čo chystá mesto Prešov pre cyklistov? I.

Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 600 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto prostriedky sú určené na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Zaujímalo nás ako budú tieto prostriedky využité a čo môžeme očakávať po realizácií podporených projektov. V tejto časti sa pozrieme na detaily

Prieskum dopravnej mobility

Prieskum dopravnej mobility bol ďalej realizovaný za účelom zistiť, akým spôsobom sa pohybujú obyvatelia v našich mestách a ktoré sú najdôležitejšie požiadavky na infraštruktúru pre používanie tzv. ekologických druhov dopravy. Plány trvalo udržateľnej dopravy, ktoré sa v súčasnosti presadzujú ako moderný mestský dopravno-urbanistický koncept, majú za cieľ zabezpečiť plynulú a

Plánovanie parkovania pre bicykle v Prešove

Mesto Prešov bolo zadávateľom Štúdie statickej cyklistickej dopravy v Prešove, spracovateľ Ing.arch.Peter Steiniger, SOS architekti, financované s podporou EÚ.  Okrem samotnej štúdie tvorila súčasť dokumentácie aj projektová dokumnetácie pre stavebné povolenie pre kryté parkovacie zariadenia pre bicykle rôzynch typov. Jednalo sa o nasledovné lokality Kryté parkovacie zariadenia – otvorené pre 12 bicyklov SO

Listy poslancom – časť sídliska Sekčov – VMČ7

Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice: Bažantia, Čergovská, Drozdia, Ďumbierska, Exnárova, Holubia, Hruny, Jastrabia,Jurkovičova, Kamenná, Karpatská, Keratsinské námestie, L. Novomeského (časť ulice), Labutia, Lastovičia, Jantárová, Magurská, Medová, Námestie Krista Kráľa, Orlia, Pod Šalgovíkom, Pod Táborom (č. 35-47), Rusínska (časť ulice), Sekčovská (okrem č. 1, 1A, 23A), Sibírska, Sokolia, Šrobárova, Teriakovská (č. 1, 1A,

Listy poslancom – časť sídliska Sekčov – VMČ6

Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice: Alexandra Matušku, Arm. gen. Svobodu, Bernolákova, Bratislavská, Dargovská, Dubová, Federátov, Justičná, K potoku, Kozmonautov, L. Novomeského (párne č. 2-24), Ľ. Podjavorinskej (č. 22, 23, 25), Májové námestie, Martina Benku, Oravská, Orechová, Pavla Horova, Popradská, Rusínska (časť ulice), Sekčovská (č. 1, 1A, 23A), Smreková, Šoltésovej, Vansovej, Višňová, Zemplínska, Zimná

Listy poslancom – Solivar, Soľná Baňa, Šváby – VMČ5

VMČ č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby) zahŕňa tieto ulice: Banícka, Bencúrova, Bohúňova, Boženy Němcovej, Čajkovského, Čipkárska, Dlhá, Gápľová, Chalupkova, Chmeľová, Janáčkova, Jelšová, Jesenná, Jiráskova, K studničke, Kamencová, Košická (nepárne č. 1-11, párne č. 18-50), Kraskova, Kukučínova, Kutuzovova, Kysucká, L. Novomeského (nepárne č. 1-11), Ľ. Podjavorinskej (okrem č. 22, 23,

Listy poslancom – stred mesta – Staré mesto – VMČ4

VMČ č. 4 (stred mesta – Staré mesto) zahŕňa tieto ulice: 17. novembra, Baštová, Bayerova, Biskupa Gojdiča, Budovateľská, Burianova, Dilongova, Dostojevského, Duchnovičovo námestie, Duklianska (časť ulice), Floriánova, Francisciho, Františkánske námestie, Grešova, Hlavná, Hodžova, Hurbanistov, Hviezdna, Hviezdoslavova, Jána Hollého, Janka Borodáča, Jarková, Jilemnického, K amfiteátru, Kmeťovo stromoradie, Konštantínova, Košická (párne č. 2-16), Kováčska, Kpt. Nálepku,