Prieskum dopravnej mobility

Prieskum dopravnej mobility bol ďalej realizovaný za účelom zistiť, akým spôsobom sa pohybujú obyvatelia v našich mestách a ktoré sú najdôležitejšie požiadavky na infraštruktúru pre používanie tzv. ekologických druhov dopravy. Plány trvalo udržateľnej dopravy, ktoré sa v súčasnosti presadzujú ako moderný mestský dopravno-urbanistický koncept, majú za cieľ zabezpečiť plynulú a

Plánovanie parkovania pre bicykle v Prešove

Mesto Prešov bolo zadávateľom Štúdie statickej cyklistickej dopravy v Prešove, spracovateľ Ing.arch.Peter Steiniger, SOS architekti, financované s podporou EÚ.  Okrem samotnej štúdie tvorila súčasť dokumentácie aj projektová dokumnetácie pre stavebné povolenie pre kryté parkovacie zariadenia pre bicykle rôzynch typov. Jednalo sa o nasledovné lokality Kryté parkovacie zariadenia – otvorené pre 12 bicyklov SO

Listy poslancom – časť sídliska Sekčov – VMČ7

Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice: Bažantia, Čergovská, Drozdia, Ďumbierska, Exnárova, Holubia, Hruny, Jastrabia,Jurkovičova, Kamenná, Karpatská, Keratsinské námestie, L. Novomeského (časť ulice), Labutia, Lastovičia, Jantárová, Magurská, Medová, Námestie Krista Kráľa, Orlia, Pod Šalgovíkom, Pod Táborom (č. 35-47), Rusínska (časť ulice), Sekčovská (okrem č. 1, 1A, 23A), Sibírska, Sokolia, Šrobárova, Teriakovská (č. 1, 1A,

Listy poslancom – časť sídliska Sekčov – VMČ6

Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice: Alexandra Matušku, Arm. gen. Svobodu, Bernolákova, Bratislavská, Dargovská, Dubová, Federátov, Justičná, K potoku, Kozmonautov, L. Novomeského (párne č. 2-24), Ľ. Podjavorinskej (č. 22, 23, 25), Májové námestie, Martina Benku, Oravská, Orechová, Pavla Horova, Popradská, Rusínska (časť ulice), Sekčovská (č. 1, 1A, 23A), Smreková, Šoltésovej, Vansovej, Višňová, Zemplínska, Zimná

Listy poslancom – Solivar, Soľná Baňa, Šváby – VMČ5

VMČ č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby) zahŕňa tieto ulice: Banícka, Bencúrova, Bohúňova, Boženy Němcovej, Čajkovského, Čipkárska, Dlhá, Gápľová, Chalupkova, Chmeľová, Janáčkova, Jelšová, Jesenná, Jiráskova, K studničke, Kamencová, Košická (nepárne č. 1-11, párne č. 18-50), Kraskova, Kukučínova, Kutuzovova, Kysucká, L. Novomeského (nepárne č. 1-11), Ľ. Podjavorinskej (okrem č. 22, 23,

Listy poslancom – stred mesta – Staré mesto – VMČ4

VMČ č. 4 (stred mesta – Staré mesto) zahŕňa tieto ulice: 17. novembra, Baštová, Bayerova, Biskupa Gojdiča, Budovateľská, Burianova, Dilongova, Dostojevského, Duchnovičovo námestie, Duklianska (časť ulice), Floriánova, Francisciho, Františkánske námestie, Grešova, Hlavná, Hodžova, Hurbanistov, Hviezdna, Hviezdoslavova, Jána Hollého, Janka Borodáča, Jarková, Jilemnického, K amfiteátru, Kmeťovo stromoradie, Konštantínova, Košická (párne č. 2-16), Kováčska, Kpt. Nálepku,

Listy poslancom – sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová – VMČ3

Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice: Agátová, Belianska, Bendíkova, Bezručova, Björnsonova, Bociania, Borovicová, Brezová, Broskyňová, Buková, Čapajevova, Družstevná, Dúbravská, uklianska (č. 1), Fintická,Gaštanová, Genplk. Jána Ambruša, Gerlachovská, Haburská, Herlianska, Horská, Hrabová,Jahodová, Jána Bottu, Jánošíkova, Janouškova, Jarná, Javorinská, Jazdecká, Jedľová,Jesenského, Južná, K Okruhliaku, K Starej tehelni, K Surdoku, Komenského, Kopaniny,Kotrádova, Krížna,

Listy poslancom – Sídlisko II. – VMČ2

VMČ č. 2 (Sídlisko II, pod a za Kalváriou, pod Kamennou baňou, pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata) zahŕňa tieto ulice: 19. januára, Átriová, Bachingerovka, Borkut, Botanická, Bulharská, Cemjata, Čerešňová,Československej armády, Dúhová, Engelsova, Fraňa Kráľa, Fučíkova, Gorkého, Horárska,Jabloňová, Jána Pavla II., Jazvečia, Jelenia, Kollárova Ku Kyslej vode, Kvašná