Listy poslancom – Solivar, Soľná Baňa, Šváby – VMČ5

VMČ č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby) zahŕňa tieto ulice: Banícka, Bencúrova, Bohúňova, Boženy Němcovej, Čajkovského, Čipkárska, Dlhá, Gápľová, Chalupkova, Chmeľová, Janáčkova, Jelšová, Jesenná, Jiráskova, K studničke, Kamencová, Košická (nepárne č. 1-11, párne č. 18-50), Kraskova, Kukučínova, Kutuzovova, Kysucká, L. Novomeského (nepárne č. 1-11), Ľ. Podjavorinskej (okrem č. 22, 23,

Listy poslancom – stred mesta – Staré mesto – VMČ4

VMČ č. 4 (stred mesta – Staré mesto) zahŕňa tieto ulice: 17. novembra, Baštová, Bayerova, Biskupa Gojdiča, Budovateľská, Burianova, Dilongova, Dostojevského, Duchnovičovo námestie, Duklianska (časť ulice), Floriánova, Francisciho, Františkánske námestie, Grešova, Hlavná, Hodžova, Hurbanistov, Hviezdna, Hviezdoslavova, Jána Hollého, Janka Borodáča, Jarková, Jilemnického, K amfiteátru, Kmeťovo stromoradie, Konštantínova, Košická (párne č. 2-16), Kováčska, Kpt. Nálepku,

Listy poslancom – sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová – VMČ3

Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice: Agátová, Belianska, Bendíkova, Bezručova, Björnsonova, Bociania, Borovicová, Brezová, Broskyňová, Buková, Čapajevova, Družstevná, Dúbravská, uklianska (č. 1), Fintická,Gaštanová, Genplk. Jána Ambruša, Gerlachovská, Haburská, Herlianska, Horská, Hrabová,Jahodová, Jána Bottu, Jánošíkova, Janouškova, Jarná, Javorinská, Jazdecká, Jedľová,Jesenského, Južná, K Okruhliaku, K Starej tehelni, K Surdoku, Komenského, Kopaniny,Kotrádova, Krížna,

Listy poslancom – Sídlisko II. – VMČ2

VMČ č. 2 (Sídlisko II, pod a za Kalváriou, pod Kamennou baňou, pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata) zahŕňa tieto ulice: 19. januára, Átriová, Bachingerovka, Borkut, Botanická, Bulharská, Cemjata, Čerešňová,Československej armády, Dúhová, Engelsova, Fraňa Kráľa, Fučíkova, Gorkého, Horárska,Jabloňová, Jána Pavla II., Jazvečia, Jelenia, Kollárova Ku Kyslej vode, Kvašná

Listy pre poslancov – Sídlisko III – VMČ1

VMČ č. 1 (Sídlisko III, Rúrky) zahŕňa tieto ulice: Alexeja Duchoňa, Antona Prídavka, Aurela Stodolu, Bajkalská, Bikoš, Gorazdova,Holländerova, Jána Béreša, Jána Nováka, Koceľova, Ku Kráľovej hore, Levočská (párne č.34-164), Matice slovenskej, Mirka Nešpora, Mukačevská, Na Rúrkach Námestie biskupa, Vasiľa Hopka, Námestie Kráľovnej pokoja, Pöschlova, Pribinova, Prostějovská, Rastislavova,Šmeralova, Tarjányiho, Tehelná, Tomášikova,

Generel cyklistickej dopravy v Prešove

Dokumentácia Generel cyklistickej dopravy – zadávateľ Mesto Prešov, financované z prostriedkov EÚ, vypracoval Slovak Medical Company a.s., Ing. arch. Jozef Kužma. Významný územnoplánovací podklad, ktorý vyčleňuje priestor pre cyklistické komunikácie v dopravnom systéme mesta. Mal by byť rešpektovaný pri plánovaní a realizácii všetkých stavieb. Dokumentácia je rozdelená na štyri základné

Lepšie cesty pre cyklistov

  Chceme, aby v našom meste boli lepšie podmienky pre cyklistov. Chceme, aby sa Prešovčania tešili z jazdy na bicykli po meste a aby sa nebáli v premávke. Chceme, aby bolo naše mesto moderné, zelené,  menej hlučné a menej prašné. Chceme, aby sme boli k sebe lepší a ohľaduplnejší. NAŠE POŽIADAVKY 1. Riešiť prejazdy cyklistov cez križovatky.