Listy pre poslancov – Sídlisko III – VMČ1

VMČ č. 1 (Sídlisko III, Rúrky) zahŕňa tieto ulice: Alexeja Duchoňa, Antona Prídavka, Aurela Stodolu, Bajkalská, Bikoš, Gorazdova,Holländerova, Jána Béreša, Jána Nováka, Koceľova, Ku Kráľovej hore, Levočská (párne č.34-164), Matice slovenskej, Mirka Nešpora, Mukačevská, Na Rúrkach Námestie biskupa, Vasiľa Hopka, Námestie Kráľovnej pokoja, Pöschlova, Pribinova, Prostějovská, Rastislavova,Šmeralova, Tarjányiho, Tehelná, Tomášikova,

Lepšie cesty pre cyklistov

  Chceme, aby v našom meste boli lepšie podmienky pre cyklistov. Chceme, aby sa Prešovčania tešili z jazdy na bicykli po meste a aby sa nebáli v premávke. Chceme, aby bolo naše mesto moderné, zelené,  menej hlučné a menej prašné. Chceme, aby sme boli k sebe lepší a ohľaduplnejší. NAŠE POŽIADAVKY 1. Riešiť prejazdy cyklistov cez križovatky.

Generel cyklistickej dopravy v Prešove

Dokumentácia Generel cyklistickej dopravy – zadávateľ Mesto Prešov, financované z prostriedkov EÚ, vypracoval Slovak Medical Company a.s., Ing. arch. Jozef Kužma. Významný územnoplánovací podklad, ktorý vyčleňuje priestor pre cyklistické komunikácie v dopravnom systéme mesta. Mal by byť rešpektovaný pri plánovaní a realizácii všetkých stavieb. Dokumentácia je rozdelená na štyri základné