Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice:
Agátová, Belianska, Bendíkova, Bezručova, Björnsonova, Bociania, Borovicová, Brezová, Broskyňová, Buková, Čapajevova, Družstevná, Dúbravská, uklianska (č. 1), Fintická,Gaštanová, Genplk. Jána Ambruša, Gerlachovská, Haburská, Herlianska, Horská, Hrabová,Jahodová, Jána Bottu, Jánošíkova, Janouškova, Jarná, Javorinská, Jazdecká, Jedľová,Jesenského, Južná, K Okruhliaku, K Starej tehelni, K Surdoku, Komenského, Kopaniny,Kotrádova, Krížna, Kúty, Kvetná, Lesná, Letná, Levočská (párne č. 2-30), Liesková,Limbová, Lipová, Lúčna, Ľubotická, Majakovského, Malinová, Mateja Huľu, Mateja Murgaša, Mičurinova, Mlynská, Mudroňova, Murárska, Narcisová, Na Rovni, Na Tablách, Nemčíkova, Nová, Orgovánová, Pažica, Plavárenská, Pod dubom, Pod komínom, Pod Skalkou, Pod Vinicami, Poľná, Potočná, Priemyselná, Pri ihrisku, Pri kostole, Pustá dolina, Račia, Riečna, Ružová, Rybárska, Rybníčky, Sabinovská, Severná, Slanská, Slnečná,Spannerovej, Stavbárska, Strážnická, Strojnícka, Surdok, Šebastovská, Šidlovec, Šidlovská,
Školská, Tatranská, Topoľová, Trnková, Údenárska, Včelárska, Veselá, Veterná, Vodná, Vranovská,Wolkerova, Za traťou, Záhradnícka, Západná,Železničná

Príklad listu. Celý dokument si môžete stiahnuť tu.
Podnet od:

Podnet občana pre: Výbor v mestskej časti č. 3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Poslanci: Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), MUDr. Peter Cvengroš, Ing. Marta Kollárová, PhD.; PhDr. Martin Lipka, PhD.

Vážený pán predseda, poslankyne a poslanci výboru mestskej časti 3 !
Žiadam Vás, aby ste v zmysle svojej kompetencie a kompetencie všetkých poslancov za túto mestskú časť začali bezodkladne riešiť nedostatky cyklistickej infraštruktúry, ktoré predstavujú zdroje nebezpečných dopravných kolízií a to predovšetkým prostredníctvom:
– realizácie chýbajúcich prepojení jednotlivých mestských častí cyklistickými trasami v náväznosti na centrum mesta a to v zmysle Generelu cyklistickej dopravy v meste Prešov, ale predovšetkým v náväznosti na priemyselné zóny, ktoré najviac definujú ulice: Strojnícka, Ľubotická a Vranovská.
– zriadenia cyklistických pruhov na uliciach Björnsonova, Čapajevova.
Žiadam Vás, aby bola táto moja žiadosť formálne zaprotokolovaná a aby ste či už z rozpočtu mestskej časti, alebo priamo v mestskom zastupiteľstve presadili prijatie uznesenie, ktorý vyrieši tento problém a zvýši bezpečnosť cyklistov. Zároveň poslancov výboru mestskej časti žiadam, aby túto požiadavku tlmočili do všetkých relevantných komisií mesta.
Prosím Vás, aby ste mi oznámili ako ste v tejto veci postupovali a doručili svoje písomné stanovisko na adresu:

S pozdravom,