VMČ č. 2 (Sídlisko II, pod a za Kalváriou, pod Kamennou baňou, pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata) zahŕňa tieto ulice:
19. januára, Átriová, Bachingerovka, Borkut, Botanická, Bulharská, Cemjata, Čerešňová,Československej armády, Dúhová, Engelsova, Fraňa Kráľa, Fučíkova, Gorkého, Horárska,Jabloňová, Jána Pavla II., Jazvečia, Jelenia, Kollárova Ku Kyslej vode, Kvašná voda,Levočská (nepárne č. 47-149), Líščia, Malkovská, Marka Čulena, Matky Terezy, Matúša Trenčianskeho, Medvedia, Mojmírova, Nábrežná, Námestie mládeže, Obrancov mieru,
Odborárska, Októbrová, Ortáš, Petőfiho, Pod Kalváriou, Pod Kamennou baňou, Pod Wilec hôrkou, Pražská (časť ulice), Rombauerova, Sázavského, Skromná, Slávičia, Srnčia, Súľovská, Športová, Terchovská, Vlčia, Vydumanec, Za Kalváriou, Zabíjaná, Zajačia, Zimný potok
Príklad listu. Celý dokument si môžete stiahnuť tu.

Podnet od:

Vec: Podnet občana pre:
Výbor v mestskej časti č. 2 (Sídlisko II, pod a za Kalváriou, pod Kamennou baňou, pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)
Poslanci: Ing. Richard Drutarovský (predseda), Mgr. Jaroslava Kutajová, JUDr. René Pucher

Vážený pán predseda, poslankyne a poslanci výboru mestskej časti 2 !
Žiadam Vás, aby ste v zmysle svojej kompetencie a kompetencie všetkých poslancov za túto mestskú časť začali bezodkladne riešiť nedostatky cyklistickej infraštruktúry, ktoré predstavujú zdroje nebezpečných dopravných kolízií a to predovšetkým prostredníctvom:
– zriadenia mosta pre peších a cyklistov na Duchnovičovom námestí (medzi ulicami 17.novembra – Obrancov Mieru) z dôvodu nedostatočného priestoru pre týchto zraniteľných účastníkov dopravy, ktorí v súčasnosti z dôvodu pocitu ohrozenia v premávke využívajú nevyhovujúci úzky chodník na pravej strane mosta. Tento úzky 1,5 m široký priestor využívajú nielen chodci, matky s kočíkmi ale aj veľký počet cyklistov, predovšetkým tých s malými deťmi. Navrhujeme jednu časť existujúceho dvoj-mosta vyčleniť jeden výlučne pre nemotorovú dopravu. Obrázok v prílohe. Toto riešenie výrazne zlepší dostupnosť obyvateľov zo sídliska 2 do centra mesta.
Žiadam Vás, aby bola táto moja žiadosť formálne zaprotokolovaná a aby ste či už z rozpočtu mestskej časti, alebo priamo v mestskom zastupiteľstve presadili prijatie uznesenie, ktorý vyrieši tento problém a zvýši bezpečnosť cyklistov. Zároveň poslancov výboru mestskej časti žiadam, aby túto požiadavku tlmočili do všetkých relevantných komisií mesta.
Prosím Vás, aby ste mi oznámili ako ste v tejto veci postupovali a doručili svoje písomné stanovisko na adresu:

S pozdravom,