VMČ č. 1 (Sídlisko III, Rúrky) zahŕňa tieto ulice:
Alexeja Duchoňa, Antona Prídavka, Aurela Stodolu, Bajkalská, Bikoš, Gorazdova,Holländerova, Jána Béreša, Jána Nováka, Koceľova, Ku Kráľovej hore, Levočská (párne č.34-164), Matice slovenskej, Mirka Nešpora, Mukačevská, Na Rúrkach Námestie biskupa, Vasiľa Hopka, Námestie Kráľovnej pokoja, Pöschlova, Pribinova, Prostějovská, Rastislavova,Šmeralova, Tarjányiho, Tehelná, Tomášikova, Vlada Clementisa, Volgogradská

Príklad listu. celý dokumnet si môžete stiahnuť tu.

Podnet od:

 

Podnet pre:  Výbor  mestskej časti č. 1 (Sídlisko III, Sídlisko Mladosť, Rúrky)

PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), MUDr. Ján Ahlers, MPH; RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.; JUDr. Katarína Ďurčanská, Štefan Hermanovský, Ing. Juraj Hudáč, Mgr. Martin Matejka, MBA

Vec: podnet občana na zasadaní VMČ 1

Vážený predseda, poslankyne a poslanci  výboru mestskej časti  Sídlisko III !

Žiadam Vás, aby ste v zmysle svojej kompetencie a kompetencie všetkých poslancov za túto mestskú časť začali bezodkladne riešiť  nedostatky cyklistickej infraštruktúry a to predovšetkým:

Zvýšenie bezpečnosti cyklistov na bočných križovaniach ulíc s cyklistickými cestičkami a na priechodoch pre cyklistov, kde dochádza k nebezpečným kolíznym situáciám medzi prechádzajúcimi cyklistami a automobilistami. Navrhujem, aby bolo zabezpečené spomalenie IAD prostredníctvom  zriadenie pozdĺžnych priečnych prahov pre peších a cyklistov. Tieto umožnia cyklistov previesť cez ulice bezbariérovo a zároveň spomalia automobily  pre touto významnou cyklistickou križovatkou. Predovšetkým sa jedná o tieto križovania:

– cyklistická cestička s ulicou Mukačevská a

– cyklistická cestička s ulicou Bajkalská .

V týchto miestach (podľa údajov zo sčítania cyklistov) dosahujú intenzity cyklistov až hodnoty okolo 200 cyklistov za hodinu.  Mnoho z nich sú rodiny s malými deťmi.

Žiadam Vás, aby bola táto moja žiadosť formálne zaprotokolovaná a aby ste či už z rozpočtu mestskej časti, alebo priamo v mestskom  zastupiteľstve presadili prijatie uznesenie, ktorý vyrieši tento problém a zvýši bezpečnosť cyklistov.   Zároveň poslancov výboru mestskej časti žiadam, aby túto požiadavku  tlmočili do všetkých relevantných komisií mesta.

Prosím Vás, aby ste mi oznámili ako ste v tejto veci postupovali a doručili svoje písomné stanovisko na adresu:

 

 

S pozdravom,