EuroVelo je sieť cyklistických komunikácií, ktoré spájajú významné európske destinácie v rámci celého kontinentu. Sieť EuroVelo sa buduje v Európe od roku 1993. Je tvorená 14 diaľkovými cyklotrasami a jej celková dĺžka po dokončení bude 70 000 km. Veľká časť, približne 45 000 km cyklotrás je už zrealizovaných, predovšetkým v západnej Európe.
Cyklotrasy EuroVelo sú v hierarchii cyklistických komunikácií prioritné a majú najvyššiu kvalitu technického prevedenia.  Sú to cyklistické diaľnice. Vedú bezpečným a atraktívnym prostredím. Majú byť celoročne zjazdné, čo vyžaduje pevný povrch komunikácie a pravidelnú údržbu.
Cez Slovensko prechádzajú tri trasy medzinárodnej siete. EuroVelo 6 tzv. Dunajská cyklocesta (24 km a 21 km)  a EuroVelo 13 tzv. Cesta Železnej opony (90 km). Obe vedú cez Bratislavský kraj, 95% po existujúcich účelových komunikáciách.
Cez východné Slovensko je naplánovaný úsek tretej trasy EuroVelo 11 v celkovej dĺžke 203 km, z toho 157 km cez Prešovský kraj a 46 km cez Košický kraj. Cyklistické komunikácie budú tvoriť 70% celej trasy, zvyšok sú účelové málo frekventované existujúce cesty.

Ideový základ cyklotrás EuroVelo
Mnohé regióny v Európe si prostredníctvom realizácie cyklotrás EuroVelo rozvíjajú nielen cyklistickú infraštruktúru ale aj cestovný ruch. Mnohé prvky turistickej vybavenosti boli realizované len vďaka tomu, že medzinárodná cyklotrasa viedla práve ich územím.  Realizácia cyklotrás EuroVelo vyžaduje vysokú kvalitu prevedenia, pretože je to dobre sledovaná a zároveň strážená marketingová značka. Vlastníkom je Európska cyklistická federácia, ktorú na Slovensku zastupuje Slovenský Cykloklub a v jeho mene Viera Štupáková za PBS Kostitras.
Aké sú cyklotrasy EuroVelo
Predovšetkým sú konzistentné v zmysle typu a kvality povrchu. Zaručená musí byť celoročná zjazdnosť.  Sú to predovšetkým cyklistické cestičky šírky 3 m s tvrdým, väčšinou asfaltovým povrchom.  Vedú predovšetkým pozdĺž riek, čo je priaznivé najmä z hľadiska nastúpaných metrov. Sú plánované vzhľadom na bezpečnosť, rýchlosť a pohodlie tak, aby boli akceptovateľné aj ako dopravné komunikácie pre dochádzku do práce alebo školy.
Medzi najslávnejšie cyklotrasy EuroVelo patrí Dunajská cyklocesta, Labská cyklocesta alebo Rýnska cyklocesta. Podrobnejšie informácie o  cyklotrasách Eurovelo nájdete na www.eurovelo.com

EuroVelo 11 – Cape Nord – Atény
Cez územie východného Slovenska je naplánovaná tzv. Východoeurópska Cesta –  EuroVelo č.11, ktorá má spojiť najsevernejší bod Škandinávie Cape Nord v Nórsku s Aténami v Grécku.  Medzi cykloturistami má prezývku „Beast of the East“ (šelma východu), čo nie je prekvapujúce ak zvážime 6000 kilometrovú dĺžku trasy vedúcu od ľadového severu Nórska až po slnečný juh Grécka. EuroVelo 11 prichádza z pobaltských štátov cez východné Poľsko, východné Slovensko a východné Maďarsko na južný Balkán.
EuroVelo 11 vstupuje na územie Slovenska cez hraničný priechod Mníšek nad Popradom a pokračuje cez mestá Stará Ľubovňa, Lipany, Sabinov a Prešov do Košíc. Do Košického samosprávneho kraja by mala trasa EuroVelo vstúpiť dvakrát. Prvým vstupným bodom je kataster obce Obišovce a druhým vstupným  bodom do Košického kraja je začiatok katastra obce Budimír vedľa I. triedy č.68. Odtiaľto pokračuje cyklotrasa EuroVelo 11  smerom na obec Družstevná pri Hornáde a Košice. Trasa kopíruje koryto rieky Hornád až do obce Trstené pri Hornáde, kde vstupuje do Maďarska.
Prezentácia o EuroVelo 11 na konferencii Doprava v regióne východné Slovensko, ktorá sa uskutočnila  24.- 25.júna v Košiciach.

Pre záujemcov o bližšie informácie o vedení trasy na slovenskom území uverejňujeme nasledovné mapy, ktoré hovoria o jednotlivých etapách prípravných prác spojených so spracovaním vyhľadávacích štúdií uskutočniteľnosti.

Mapa EuroVelo 11 Prešovský samosprávny kraj 
Mapa EuroVelo 11 Košický samosprávny kraj
Mapa EuroVelo 11 – Okres Prešov – štúdia financovaná zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja
Mapa EuroVelo 11 – Okres Sabinov – Šar.Michaľany – Lipany – štúdia financovaná vďaka podpore Komunitnej nadácie Veľký Šariš a spoločnosti Milk Agro spol s.r.o. Sabinov
Mapa EuroVelo 11 – Okres Sabinov  – Lipany – Bajerovce – štúdia financovaná zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja
Mapa EuroVelo 11 – Okres Stará Ľubovňa – štúdia financovaná zo zdrojov mesta Stará Ľubovňa

 

VS