Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice:
Alexandra Matušku, Arm. gen. Svobodu, Bernolákova, Bratislavská, Dargovská, Dubová, Federátov, Justičná, K potoku, Kozmonautov, L. Novomeského (párne č. 2-24), Ľ. Podjavorinskej (č. 22, 23, 25), Májové námestie, Martina Benku, Oravská, Orechová, Pavla Horova, Popradská, Rusínska (časť ulice), Sekčovská (č. 1, 1A, 23A), Smreková, Šoltésovej, Vansovej, Višňová, Zemplínska, Zimná (okrem 7A)

Príklad listu. Celý dokument si môžete stiahnuť tu.

Podnet od:

Podnet občana pre:  Výbor v mestskej časti č. 6 (časť sídliska Sekčov − od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca Novomeského a od ul. Federátov po Ul. Šoltésovej, Višňovú ul. a ul. K potoku)

Poslanci: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. (predseda), MUDr. Daniela Mrouahová, Ing. Štefan Szidor, Zuzana Tkáčová

 

Vážený pán predseda, poslankyne a poslanci  výboru mestskej časti  6

Žiadam Vás, aby ste v zmysle svojej kompetencie a kompetencie všetkých poslancov za túto mestskú časť začali bezodkladne riešiť  nedostatky cyklistickej infraštruktúry, ktoré predstavujú zdroje nebezpečných dopravných kolízií a to predovšetkým:

– zvýšenie bezpečnosti cyklistov na bočných križovaniach ulíc s cyklistickými cestičkami a na priechodoch pre cyklistov, kde navrhujeme zriadenie pozdĺžnych priečnych prahov pre peších a cyklistov. Predovšetkým križovanie cyklistickej cestičky s ulicami Zemplínska a Zimná.

– zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich cyklistov cez križovatku Rusínska – Arm. gen. Svobodu – v rámci plánovanej rekonštrukcie križovatky – rozšíriť čakacie bezpečnostné ostrovčeky aspoň na dĺžku bicykla,

– nastaviť svetelnú signalizáciu tak, aby cyklista mohol prejsť na križovatku na jeden raz, upraviť fázy zelenej a červenej – nezmyselné čakacie doby.

Žiadam Vás, aby bola táto moja žiadosť formálne zaprotokolovaná a aby ste či už z rozpočtu mestskej časti, alebo priamo v mestskom  zastupiteľstve presadili prijatie uznesenie, ktorý vyrieši tento problém a zvýši bezpečnosť cyklistov.   Zároveň poslancov výboru mestskej časti žiadam, aby túto požiadavku  tlmočili do všetkých relevantných komisií mesta.

Prosím Vás, aby ste mi oznámili ako ste v tejto veci postupovali a doručili svoje písomné stanovisko na adresu:

S pozdravom,