Výbor mestskej časti zahŕňa tieto ulice:
Bažantia, Čergovská, Drozdia, Ďumbierska, Exnárova, Holubia, Hruny, Jastrabia,Jurkovičova, Kamenná, Karpatská, Keratsinské námestie, L. Novomeského (časť ulice), Labutia, Lastovičia, Jantárová, Magurská, Medová, Námestie Krista Kráľa, Orlia, Pod Šalgovíkom, Pod Táborom (č. 35-47), Rusínska (časť ulice), Sekčovská (okrem č. 1, 1A, 23A), Sibírska, Sokolia, Šrobárova, Teriakovská (č. 1, 1A, 2, 3, 5, 6, 13, 15, 22), Tichá, Vihorlatská

Príklad listu. Celý dokument si môžete stiahnuť tu.

Podnet od:

Podnet občana pre:  Výbor v mestskej časti č. 7 (časť sídliska Sekčov − od Šrobárovej ul. po Vihorlatskú ul. a Sibírsku ul., Šalgovík)

Poslanci: Ing. Stanislav Kahanec (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.; MPH, PhDr. Martin Ďurišin, PhD.; PhDr. Marcela Holingová, MUDr. Vasiľ Janko

Vážený pán predseda, poslankyne a poslanci  výboru mestskej časti  7 !

Žiadam Vás, aby ste v zmysle svojej kompetencie a kompetencie všetkých poslancov za túto mestskú časť začali bezodkladne riešiť  nedostatky cyklistickej infraštruktúry, ktoré predstavujú zdroje nebezpečných dopravných kolízií a to predovšetkým:

  • zvýšenie bezpečnosti cyklistov na bočných križovaniach ulíc s cyklistickými cestičkami a na priechodoch pre cyklistov, kde navrhujeme zriadenie pozdĺžnych priečnych prahov pre peších a cyklistov. Predovšetkým križovanie cyklistickej cestičky s ulicami Vihorlatská, Exnárova, Šrobárova, Martina Benku.

Žiadam Vás, aby bola táto moja žiadosť formálne zaprotokolovaná a aby ste či už z rozpočtu mestskej časti, alebo priamo v mestskom  zastupiteľstve presadili prijatie uznesenie, ktorý vyrieši tento problém a zvýši bezpečnosť cyklistov.   Zároveň poslancov výboru mestskej časti žiadam, aby túto požiadavku  tlmočili do všetkých relevantných komisií mesta.

Prosím Vás, aby ste mi oznámili ako ste v tejto veci postupovali a doručili svoje písomné stanovisko na adresu:

 

S pozdravom,