Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 600 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto prostriedky sú určené na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Zaujímalo nás ako budú tieto prostriedky využité a čo môžeme očakávať po realizácií podporených projektov.

V tejto časti sa pozrieme na detaily projektu stavby : Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení, v časti prepojenia Sídliska III, Sídliska II a ulice 17. novembra.

levocska2

Vedenie samostatnej obojsmernej a 3 metre širokej cyklocesty s novým povrchom medzi sídliskom III a Sídliskom II. Nebudú chýbať prechody pre cyklistov. Na ulici Levočskej bude obojsmerná cyklocesta šírky 2,5m oddelená od chodníka pre peších deliaci pásom, tu však nový povrch cesty ani chodníka nebude, deliaci pás sa osadí zafrézovaním do existujúceho povrchu chodníka.

levocska

Rýchlosť cyklistov bude znížená na 10 km/hod v časti zastávky MHD.

obr_mieruNa Ulici Levočskej, smerom k bytovým domom, pribudne aj samostaný úsek cyklocesty, široký 3 metre a bude oddelený od chodníka pre peších, ktorý bude mať tiež šírku 3 metre. Tu sa ráta s novým povrchom. Smerom od tohto chodníka ku križovatke s ulicou Obrancov mieru sa bude rozširovať existujúci chodník a cyklocesta tak bude mať v tejto časti šírku 3 metre a chodník pre peších 2 metre. , môžeme si tiež všimnúť miesto osadenia nových cyklostojanov v počte 8 kusov pri nákupnom stredisku Centrál.
17novembra_mlynska nahonOchranné cyklopruhy na ulici 17. Novembra v tomto projekte nerátajú s novým povrchom vozovky ani v šírke cyklopruhov, čo je obrovská škoda, takéto vyznačenie by bolo nanajvýš zbytočné vzhľadom k aktuálnemu stavu vozovky predovšetkým v miestach kade majú byť vedené cyklopruhy. Vedúca investičného oddelenia MsÚ Prešov, pani Ing. Artimová však dúfa s výmenou celého povrchu vozovky na tejto ulici, po ktorom by následne došlo aj k vyznačeniu cyklopruhov, na tom sa ale budú musieť zhodnúť poslanci tejto mestskej časti.
most pri hale
Ukončenie ochranných cyklopruhov na Ulici 17. novembra tesne pred križovatkou s plánovaným prepojením na EV11.

V ďalšej časti si priblížime projekt ochranných cyklopruhov na ulici Požiarnickej v kontexte revitalizácie parku na Duchnovičovom námestí a Námestia mládeže.