2.apríla 2022 sme uverejnili náš článok Kde plánuje Plán obnovy rozvíjať cyklo-infraštruktúru?

V reakcii na článok Kostitrasu o podmienkach na pridelenie financií z Plánu Obnovy, reagoval úradník ministerstva dopravy, p.Tóth spôsobom, ktorý bol tak zavádzajúci, až som sa po dlhom čase musel verejne vyjadriť. Nech sa páči, moja reakcia.

Tomáš Paľo
Predseda PBS Kostitras

reakcia pána Tótha:
Vladi Tóth
Tento prístup “nič s predponou cyklo- nemusí podliehať hodnote za peniaze” je už dávno prekonaný a dovolím si tvrdiť, že do istej miery je ohrozením samotnej cyklodopravy.
Zrekapitulujme si v skratke, v akej sme dnes situácii:
– sme postCOVID, po pandémii, ktorá stála štátny rozpočet nemalé množstvo neočakávaných a neplánovaných finančných výdavkov a samotné zotavovanie môže trvať roky,
– sme na pokraji ekonomickej krízy s dlhodobým výhľadom miestami dvojcifernej medziročnej miery inflácie s vysokou pravdepodobnosťou zdražovania základných energií a pohonných hmôt, ktoré sa pretavia do úplne všetkých oblastí hospodárstva (keďže zjednodušene musíme kúriť, svietiť a prepravovať osoby/polotovary/tovary).
Z toho vyplýva, že peňazí bude málo a je potrené s nimi narábať extra opatrne. Inak povedané, otočiť každé Euro v ruke aspoň trikrát na to, aby sme ho niekam dali. Do toho vstupujú samozrejme aj očakávania dopravnej stratégie, pričom obe oblasti sú krásne kvantifikovateľné:
– hodnota za peniaze napr. nákladmi na jedného užívateľa

– naplnenie očakávaní dopravnej stratégie zmenou celkovej deľby prepravnej práce v prospech udržateľných druhov dopravy a na úkor individuálnej automobilovej dopravy vyjadrenou počtom zmenených percentuálnych bodov.
Ak teda mám 1.000 €, chcem ich investovať do projektov, ktoré budú mať pozitívny dosah na čo najviac užívateľov a zároveň najviac naplnia mnou stanovené ciele.
Mám vážne obavy, či stavba cyklotrasy z Dukly do Košíc sú z tohto hľadiska dobre investované finančné prostriedky. A či naopak nefunguje pravidlo, že ak niečo postavím tam, kde sú ľudia (pretože ľudia=dopyt) a neignorujem to, že bicykel je konkurencieschopný len na krátke vzdialenosti (kto chce byť ekologický potom volí verejnú dopravu), pretože ak má cyklodoprava meniť modal split, musia sa cestujúci IAD meniť na cyklistov a cestujúci IAD sú cestujúci IAD preto, lebo má pre nich čas hodnotu, či to celé nebude mať ďaleko väčší prínos.
Ono sa môže pokojne stať, že o 2 roký príde minister, ktorý bude (správne) vycvičený princípom data-driven decision-making a keď si pozrie na výdavky a na výsledky, povie si, že podpora cyklodopravy na Slovensku nerieši nič a celú podporu cyklodopravy vyškrtne. A nebude ďaleko od pravdy.
Ono totiž ak nejaká cyklotrasa stojí na jedného užívateľa viac ako diaľnica D4+R7, tak sa to nedá nazvať nijak inak, ako financovanie zábavky pár jednotlivcom, ktorí majú veľa voľného času.
Neberte ma v zlom, cykloturistika má tiež svoj význam a je legitímne, ak sa samospráva rozhodne pre jej podporu. Ale nemôže očakávať, že jej podporou sa naplnia ciele v oblasti dopravy a zmierňovania klimatických zmien (skôr to bude fyzické/psychické zdravie jednotlivca). A ak sa nemýlim, finančné prostriedky v rámci Komponentu 3 Plánu obnovy a odolnosti sú určené na riešenie udržateľnej dopravy (teda problémov v doprave a klimatických zmien) a nie zdravia.