Po našom poslednom uverejnenom článku o tom, ktoré projekty na podporu cyklodopravy mesto Prešov plánuje podať ako žiadosť v rámci výzvy z Plánu obnovy a odolnosti, sme sa pýtali ďalej.

1. “Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení” – cyklopruhy na Sídlisku III na ulici 17. novembra a cyklocesta na sídlisku II, na tomto projekte bolo zrušené verejné obstarávanie, ako sa bude s týmto projektom postupovať ďalej? Získané financie sa musia použiť do konca budúceho roka, bude vyhlásené ďalšie verejné obstarávanie?

2. “Revitalizácia parku na Duchnovičovom námestí a Námestia mládeže” – o tomto projekte sa hovorí snáď od roku 2015. Informácie z pred roka hovorili o tom, že malo ísť o dve rôzne žiadosti, ktoré by sa prepojili a práce na týchto úpravách, sa vyhotovili v tom istom čase. Existuje ešte možnosť, že sa to uskutoční podľa plánov? písali sme o tom tu

3. V rámci UMR sa plánovalo s cyklistickou komunikáciou ul. jesenná-Delňa- Záborské, aj napojenie Dulovej vsi na cykloželezničku, viete v akom stave rozpracovania sú tieto projekty?

4. Cyklistická komunikácia Prešov-Ľubotice, kde pred rokom prebiehalo územné konanie, sa už údajne začína budovať, ale len v prvej etape. Viete to potvrdiť, alebo v tomto obec nekomunikuje s mestom?

5. Zaujímalo by nás aj vedenie tzv. Zeleného okruhu Prešovom, cyklocesty okolo zimného štadióna ku Kalvárií, projekt CYK Nižná Šebastová -Šarišské Lúky, je o týchto projektoch niekde zmienka? Zaujímala by nás bližšia špecifikácia ich vedenia, ako aj rozsah stavebných zásahov pri ich budovaní.

6. Plánuje sa tiež znova žiadať podpora na cykloprístrešky pred školami? Vieme, že sa žiadalo v rámci výzvy MINDOP, ale kvôli nedostatku finančných prostriedkov neboli podporené.

Pred rokom tak mesto Prešov pracovalo na 12-tich projektoch v súvislosti s cyklodopravou, o ktoré sa chystáte požiadať podporu z programu Slovensko?

Tieto otázky boli zaslané 14.9.2022 ako spätná väzba na odpovede k predchádzajúcemu článku, a ako reakcia na odpoveď, ktorá obsahovala vetu : V prípade dodatočných otázok ma neváhajte kontaktovať. Bohužiaľ do dnešného dňa 6.10.2022 nám odpovede na tieto otázky neprišli.

K