Po rokoch príprav sa totiž približuje Košický samosprávny kraj k výstavbe najzložitejšieho úseku EuroVela 11, plánovaného v katastri Družstevná pri Hornáde kat.územie Tepličany a Kostoľany nad Hornádom. Projekt rieši výstavbu cyklistickej cestičky v dĺžke 914,1 m, Cyklistického mosta, ktorý má byť dlhý 18,4 m, galériu dlhú 57,4 m, prvky drobnej architektúry, preložku poľnej cesty a sadové úpravy. Je to Prvý skutočný krok k prepojeniu Košíc a Prešova cyklocestou.

poznámky k prípravam.: Dokumentácia pre územné rozhodnutie (2015),  Družstevná pri Hornáde podala dňa 23.6.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, uvedené konanie bolo dňa 31.10.2017 prerušené. Návrh bol doplnený dňa 30.11.2017. Obec Budimír oznámila dňa 8.12.2017 začatie územného konania, 9.1.2018 sa uskutočnilo ústne konanie s miestnym zisťovaním, na ktorom neboli uplatnené námietky k predloženému návrhu o umiestnení stavby. Rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 2.3.2018, nadobudlo právoplatnosť dňa 23.4.2018. Geometrické plány overené Okresným úradom Košice okolie zo dňa 3.9.2019 v k.ú. Kostoľany nad Hornádom a zo dňa 10.9.2019 v k.ú. Tepličany (Družstevná pri Hornáde). Podrobný inžiniersko-geologický prieskum (dec. 2020). Vyhlásenie verejného obstarávania na výstavbu 2022, ktoré bolo zrušené z dôvodu nepredloženia žiadnej cenovej ponuky. Cyklisti sa však stále môžu tešiť! Bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.

311024388_685997399557363_3137859907840555299_n

311229313_685997396224030_6688073551380944316_n

311360900_685997326224037_5585758828712862239_n

311442983_685997376224032_5124268708669176896_n

311456626_685997382890698_1392496992312549485_n

311602075_685997389557364_2373020139872126242_n

311689612_685997392890697_4386762043670258440_n

311696084_685997386224031_2813911575123650771_n

V tomto dnes hustom poraste bude začínať lávka pre cyklistov v Družstevnej pri Hornáde

v tomto dnes hustom poraste bude zacinat lavka pre cyklistov v Druzstevnej

zdroj obrázkov: FB Rasťo Trnka, osobný archív