Koľko cyklistov jazdí v Prešove?
V Prešove z roka na rok stúpa intenzita cyklistov. Na hlavných ťahoch, kde cyklistické cestičky prepájajú najväčšie mestské časti – Sídlisko III a sídlisko Sekčov dosahujú hodnoty vysoko cez 100 cyklistov za hodinu – v letnej sezóne až okolo 200 cyklistov za hodinu. Ako sa vyvíja pohyb cyklistov na našich uliciach orientačne ukazuje nasledovná tabuľka, do ktorej sme vložili dáta z troch posledných sčítaní z rokov 2012, 2013 a 2014. Každý prieskum vykonával z rôznych dôvodov iný tým, v inom ročnom období, na rôznych miestach….
V roku 2012 to bola pracovná skupina okolo Ing.arch Petra Steinigera, ktorý realizoval technickú štúdiu „Akčný plán nízko nákladových opatrení pre cyklistickú infraštruktúru“. Sčítanie prebiehalo v lete na štyroch stanovištiach, v desiatich profilových sčítaniach.
V roku 2013 v rámci analytickej časti Generelu cyklistickej dopravy pracovníci Ing. arch. Jozefa Kužmu realizovali sčítanie dopravy v pomerne studenom marcovom počasí na desiatich sčítacích bodoch, v ktorých bolo zahrnutých 40 profilových úsekov ciest.
V roku 2014 aktivisti Prešovskej bicyklovej skupiny Kostitras v spolupráci s pracovníkmi Mestského úradu (Miro Širgeľ, Milan Andraščík, Jarka Miklošová a Stano Tupta) počas Európskeho týždňa mobility sčítavali cyklistov v príjemnom jesennom počasí.
Výsledky všetkých doterajších sčítaní predkladáme v priloženej tabuľke.
LVS