Mnohí si myslíme, že ak má autobus veľké okná a veľké spätné zrkadlá po oboch stranách  a ak šofér sedí vysoko nad vozovkou, vidí všetko a všetkých. Opak je pravdou. Ak stojíte alebo sa pohybujete v mieste mŕtvych uhlov, ste neviditeľný. Môžete na to zaplatiť. V lepšom prípade zrýchleným tepom, v tom najhoršom životom…
Na čo si treba dávať pozor v premávke ?
V zásade platí, že všetko čo je tesne vzadu za autobusom šofér nevidí. Bočné smery vníma predovšetkým prostredníctvom konvexných zrkadiel. Z tohto pohľadu sa ľudia, či už peší alebo cyklisti, stojaci alebo pohybujúci sa v priestore medzi prednou nápravou a prednou časťou autobusu, nachádzajú v tzv. mŕtvych uhloch. Pre šoféra sú prakticky neviditeľný. V prípade klasických autobusov s plnými dverami nemôže šofér vidieť ani osobu či predmety do výšky približne 1,7 m ak stoja  tesne pred autobusom, alebo aj tesne pred zatvorenými dverami autobusu. Na obrázku sú vyznačené tie slepé miesta, v ktorých by ste sa nemali zdržiavať a pre vlastnú bezpečnosť sa snažiť ich čím skôr opustiť.

Podobné to je aj pri veľkých nákladných vozidlách. Vodič sedí pomerne vysoko nad vozovkou, predmety do 1,7 m nevidí. Cyklisti Na obrázku sú zakreslené mŕtve uhly z pohľadu šoféra nákladného vozidla.

Každé osobné auto má inú konštrukciu a teda aj iné mŕtve uhly. Faktom však je, že ich každé auto má.  Sú to všetky nepriehľadné prvky vrchnej karosérie automobilu, ktoré vytvárajú úzke, ale zároveň nebezpečné plochy, kde si šofér nemusí všimnúť pohybujúceho sa cyklistu

Odporúčania pre pohyb cyklistu v premávke

  1. Nepohybujte sa v mŕtvych uhloch. Ak je to nevyhnutné, počítajte s neočakávanou situáciou a premyslite si vopred úhybný manéver.
  2. Nestojte v mŕtvych uhloch, snažte sa ich čím skôr opustiť.
  3. Pokiaľ môžete, vyhýbajte sa v križovatke státiu tesne pred autobusom.
  4. Ak nie je na vozovke zriadený chránený alebo predradený cyklopruh, na križovatkách stojte v priestore za prvou nápravou autobusu.
  5. Ak jazdíte povedľa autobusu, snažte sa pohybovať v čo najväčšom odstupe od autobusu – viac ako 0,7 m.
  6. Ak sa už nachádzate v mŕtvych uhloch, pozorne sledujte situáciu a snažte sa predvídať, čo môže šofér autobusu, nákladného vozidla či automobilu  urobiť – či plánuje odbočiť, alebo zastať.  Uvedomujte si, že v tomto priestore vás nevidí.

Počas Európskeho týždňa mobility 2014 bol v Prešove na pešej zóne pristavený autobus Dopravného podniku mesta Prešov, kde sme si mohli na vlastnej skúsenosti overiť existenciu mŕtvych uhlov zo sedadla šoféra autobusu. Skúsený a dlhoročný šofér DPMP p. Pavel Fedorčo  ochotne vysvetľoval okoloidúcim riziká pohybu v priestore autobusu a tiež spôsoby ako predchádzať nebezpečným kolíziám. Verím, že tieto informácie budú užitočné. Želáme nula kolízií v mŕtvych uhloch.