Prešovská bicyklová skupina Kostitras realizuje v rámci slovensko-ukrajinskej spolupráce, program ENI, projekt “Bike AcceNT: Bicycle Accessibility Networking Territories”.
Dvojročný projekt je zameraný na skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry v blízkosti slovensko-ukajinskej hranice a tiež na informovanie cyklistov o cyklotrasách v týchto lokalitách.
Partnermi projektu na Ukrajine sú: Center of social and business
initiatives, Agency for sustainable development of
the Carpathian region “FORZA” a obec Ptrukša zo Slovenska.
Postupne budeme uverejňovať všetky výstupy a aktivity Kostitrasu, realizované v rámci tohto projektu:
1. Technická štúdia cyklistických trás v cezhraničnom území – vyhodnocuje existujúce a plánované cyklotrasy v území a zároveň navrhuje chýbajúce prepojenia na slovensko-ukrajinskom cezhraničnom území.
2. Videá – Bezpečnosť cyklistov, Cyklotrasy v Shengenskom priestore – Poloniny, Medzibodrožie a Sobranecký región, Cykloturistické značenie v cezhraničnom priestore.
3. Pripravujeme cyklojazdu pozdĺž Shengenskej hranice – júl 2021.

logo ENI

Zmluvy:

Zmluva 2020_04_01_BA_ENI nadobudla účinnosť 10.4.2020

2020_04_01_BA_ENI

Zmluva 2020_04_02_BA_ENI nadobudla účinnosť 9.4.2020

2020_04_02_BA_ENI