Keďže sa po meste pohybujeme na bicykli, vidíme a niekedy aj cítime na vlastnej koži problémy, ktoré by bolo treba riešiť. Bolo treba ….. Ale kto ? Kto je ten, ktorý ich pre nás vyrieši ? Tak sme si pomysleli, že si vyskúšame ako sa taká demokracia uplatňuje v praxi. A náš cieľ? Riešiť konkrétne problémy cyklistov v Prešove.
V prvom kroku sme si zosumarizovali konkrétne požiadavky. Určite nie sú úplné, ale berte to ako začiatok. Potom sme absolvovali kolečko – výbor mestskej časti, primátorka resp. viceprimátor, vystúpenie na zastupiteľstve, ktoré viedlo k tomu, že nám navrhli členstvo v cyklokomisii, na ktorej sme sa zúčastnili a dozvedeli toto:

Vedúci odboru dopravy M.Širgel a viceprimátor Š. Kužma

Vedúci odboru dopravy M.Širgel a viceprimátor Š. Kužma

20.5. – prvé zasadanie cyklokomisie, subkomisie komisie pre dopravu
Účastníci:
Mestský úrad – 7 osôb (viceprimátor mesta Štefan Kužma, vedúci odboru doprava a ŽP Miroslav Širgeľ, vedúca odboru územného plánovania a stavebného úradu Mária Čutková, vedúca odboru strategického rozvoja Magdaléna Artimová, odborní pracovníci Darina Sýkorová (doprava) a Vladimír Ligus (územné plánovanie), Jana Vrteľová (stratégia)
Poslanci – 0 osôb (okrem pána Kužmu, ktorý je aj poslanec, ale vystupoval skôr ako viceprimátor, takže to nerátam)
Odborná verejnosť – 1 osoba – Slavomír Sopúch, dopravný inžinier
Občania – 1 osoba – Viera Štupáková, Kostitras
Na úvod nás viceprimátor Kužma upozornil, že stretnutie je venované v tejto fáze len väčším projektom, nie malým detailom. Že tie malé budú nabudúce. Vzápätí odprezentoval nasledovné zámery mesta na cyklodopravu. Tu je ich stručné zhrnutie ako aj status, v ktorom sa nachádzajú:
1. Sigordská cykloželeznička – prepojenie Prešov – Sigord – odhadovaná výška investície 1,5 mil Euro, projektová dokumentácia je vyhotovená, ale je potrebné obnoviť stavebné povolenie.
2. Prepojenie existujúceho chodníka Šváby – smer Delňa – IPZ Záborské – je potrebné preveriť vlastnícke vzťahy a urobiť technickú štúdiu. V súčasnosti urobený len výkres dopravného značenia – zakreslenie tzv. cyklopiktokoridov na ceste. Stavebný projekt nie je spracovaný.
3. Solivarská ulica –Cesta vo vlastníctve VÚC, plánovaná rekonštrukcia s rozšírením vozovky na štyri pruhy. Uvažuje sa o vedení jednostrannej obojsmernej cyklistickej cestičky. Obe križovatky aj so Švábskou ulicou a aj s ulicou Východnou (pri OMW) sa budú rekonštruovať. Plánované rekonštrukcie križovatiek budú pod taktovkou Slovenskej správy ciest, ktorá nebude stavať cyklocestičky. Tie si bude musieť riešiť mesto z vlastných zdrojov. Projekt pre cyklistickú cestičku nie je spracovaný, len štádium zámeru.
4. Eurovelo 11 – prepojenie existujúcej cyklocestičky pri Športovej hale po Hanisku okolo rieky Torysa. Projekt pre cyklistickú cestičku nie je spracovaný, len štádium zámeru.

Architekt V.Ligus prezentuje štúdiu cyklocestičky Kúpeľná - Mlynský náhon.

Architekt V.Ligus prezentuje štúdiu cyklocestičky Kúpeľná – Mlynský náhon.

5. Kúpeľná ulica – lávka cez Torysu – Pod Kalváriou – pokračovanie krátkeho úseku cyklistickej cestičky po telese bývalého Mlynského náhonu. Vypracovaná technická štúdia. Stavebný projekt nie je spracovaný.
6. Masarykova ulica – prepojenie cyklistického chodníka Rusínska ulica cez ulicu Kuzmányho (v súčasnosti v rekonštrukcii , plánované sú cyklopruhy po oboch stranách vozovky) v smere do mesta. Na ulicu Masarykova je spracovaná technická štúdia, potrebné dopracovať projekt pre dopravné značenie.
7. prepojenie Sídliska 2 a Vydumanca, okolo diaľničného privádzača – projekt pre cyklistickú cestičku nie je spracovaný, len v štádiu zámeru. Potrebné preveriť vlastnícke vzťahy.
8. Volgogradská – Prostejovská – vybudovať cyklistickú cestičku paralelnú s týmito ulicami. Projekt nie je spracovaný, len štádium zámeru. Potrebné preveriť vlastnícke vzťahy.
9. Šalgovík – prepojenie cyklocestičky na Sekčove. Projekt nie je spracovaný, len štádium zámeru.
10. prepojenie Sekčov – centrum mesta – smer Max – ulica Vodárenská, alebo Dilongova – Projekt nie je spracovaný, len štádium zámeru.
Ku týmto nápadom sme ešte pridali náš od Kostitrasu a síce prestavbu a reorganizáciu mosta na Duchnovičovom námestí pre peších a cyklistov. Pre tento návrh máme tieto základné dôvody:
„Počet áut na ulici 17. Novembra výrazne klesol po ich presmerovaní na Nábrežnú. Prúd peších a cyklistov v smere do centra z cyklistického chodníka výrazne narástol. Všetci sa tlačíme na úzkom pruhu – kočíky, cyklisti, chodci, psy …. a tých pár áut si užíva veľkorysý priestor v štyroch pruhoch.“
Čo máme – máme obrázok. Budeme si za týmto návrhom stáť, pretože sme presvedčený o jeho zmysluplnosti.
Takže si skúste tento sumárom zhrnúť sami. Postupne budeme informovať o ďalších krokoch.

Ak máte nejaké ďalšie skvelé nápady, napíšte nám – viera.stupakova@kostitras.sk
LVS