Výskumný ústav dopravy zo Žiliny realizoval v roku 2014 sčítanie cyklistov vo vybraných desiatich krajských mestách Slovenska. Merania boli vykonávané v mesiacoch júl až október minimálne na dvoch lokalitách v rámci každého krajského mesta. Merania boli vykonávané automatickými sčítacími zariadeniami , ktoré boli na lokalitách osadené vždy po dobu minimálne 7 dní. Kompletné údaje sú zverejnené na cyklistickom serveri zameranom na plánovanie cyklistickej dopravy www.cyklodoprava.sk. Dá sa tam nájsť veľké množstvo užitočných informácií.
My sme si vytiahli dáta, ktoré sa týkajú mesta Prešov. Kompletný záznam nájdete v týchto dokumentoch:
Cyklistická cestička pri ulici Levočská, Sídlisko II.
Cyklistická cestička pri ulici arm.gen.L.Svobodu, Sekčov
Napriek údaju, že v našom meste len 1% obyvateľov používa bicykel ako dopravný prostriedok ukazujú výsledky prieskumu vysoké počty prešovských cyklistov. Mesto Prešov sa vo všetkých kategóriách, na oboch sledovaných lokalitách obstálo v rebríčku na popredných miestach. Na cyklistickej cestičke pri Levočskej ulici bola dokonca nameraná najvyššia intenzita na Slovensku – až 196 cyklistov prešlo za hodinu po cyklistickej cestičke okolo rieky Torysa.

poradie Priemerná denná intenzita cyklistov počas pracovných dní
1 Trenčín – hrádza 913
2 Martin – Jilemnického 902
3 Prešov – Gen. Svobodu 863
4 Prešov – Levočská cyklochodník 759
5 Žilina – Vysokoškolákov 666
10 Banská Bystrica – centrum 444
poradie Maximálna denná intenzita cyklistov
1 Martin – Jilemnického 1237
2 Prešov – Levočská cyklochodník 1228
3 Prešov – Gen. Svobodu 1140
4 Trenčín – hrádza 1131
5 Bratislava – cyklomost Slobody 1022
12 Banská Bystrica – centrum 570
poradie Maximálna hodinová intenzita cyklistov
1 Prešov – Levočská cyklochodník 196
2 Nitra – nábrežie 142
3 Prešov – Gen. Svobodu 121
4 Bratislava – cyklomost Slobody 118
5 Martin – Jilemnického 117
7 Banská Bystrica – centrum 99

Veríme, že novému vedeniu mesta Prešov nezostane tento fakt ľahostajný a bude pokračovať v opatreniach pre zlepšenie bezpečnosti  cyklistov v meste.
Výsledky z automatických sčítačov sme porovnali s prieskumami, ktoré boli realizované v rokoch 2013 a 2014 v rovnakých lokalitách. Zaujímalo nás, či sa priemerná denná intenzita z automatického merania približuje hodnotám z ručného sčítania.  Údaje zachycujú ročné obdobia jar2013, leto 2014 a jeseň 2014.

INTENZITY CYKLISTOV V MESTE PREŠOV hodinová intenzita denná intenzita údaje z automatického sčítača VÚD, august 2014
stanovištia Sčítanie cyklistov 2013 – 20.3. 2013, 5°C Sčítanie cyklistov 19.9. 2014, 20 °C nápočet dennej intenzity, GCD PO maximálna hodinová intenzita sčítaná priemerná denná intenzita – pracovné dni sčítaná maximálna denná intenzita priemerná hodinová intenzita (12 hodinový cyklus 7.00 – 19.00)
Cyklocestička – Levočská ul. 56 57 308 196 759 1228 66
Cyklocestička  – gen. Svobodu smer Ľubotice 29 79 223 121 863 1140 72

GCD – Generel cyklistickej dopravy

Informácie o cyklistickej doprave, ktoré môžu byť užitočné pre plánovačov, dopravných inžinierov ale aj pre nás všeobecnú cyklistickú verejnosť pripravujeme preto, aby sme vytvorili prehľadnú platformu o všetkom, čo sa deje v našom meste ohľadne cyklistickej dopravy. Dúfame, že dostupnosť informácií bude na úžitok všetkým, ktorí chcú rozvoju cyklistickej dopravy pomôcť .
LVS