Automatické sčítače cyklistov v Prešove

Výskumný ústav dopravy zo Žiliny realizoval v roku 2014 sčítanie cyklistov vo vybraných desiatich krajských mestách Slovenska. Merania boli vykonávané v mesiacoch júl až október minimálne na dvoch lokalitách v rámci každého krajského mesta. Merania boli vykonávané automatickými sčítacími zariadeniami , ktoré boli na lokalitách osadené vždy po dobu minimálne

Veronika – Prešov

Meno: Veronika Povolanie: baristka Vzdialenosť do práce: 2 km (sídlisko 2 – 17.novembra) Máte na svojej pravidelnej ceste do práce kolízny úsek? Áno, hlavne most na Duchnovičovom námestí. Musím ísť po chodníku, kde je veľa chodcov a úzky priestor. Zbytočne dlhý šikmý priechod cez cestu. A naopak máte, ktorý úsek

Nechajme auto doma!

Myšlienka, ktorá sa skrýva za touto vetou je jednoduchá. Autu to do mesta na krátke vzdialenosti jednoducho nesvedčí. Problém so zaparkovaním začína v momente ako opustíme isté parkovacie miesto pred blokom a ocitneme sa v hustej premávke. Čakáme v rade na zelenú a v duchu premýšľame o tom, že sme možno mali

Jozef – Prešov

Meno: Jozef Povolanie: učiteľ Vzdialenosť do práce: 2,5 km Máte na svojej pravidelnej ceste do práce kolízny úsek? Levočská ulica A naopak máte úsek, ktorý je bezproblémový? Cyklistická cestička na Sídlisku III. Máte prispôsobený priestor v zamestnaní pre každodenné dochádzanie do práce na bicykli? Nemám žiaden priestor pre bicyekl, zamykám ho

Intenzity cyklistov v Prešove

Koľko cyklistov jazdí v Prešove? V Prešove z roka na rok stúpa intenzita cyklistov. Na hlavných ťahoch, kde cyklistické cestičky prepájajú najväčšie mestské časti – Sídlisko III a sídlisko Sekčov dosahujú hodnoty vysoko cez 100 cyklistov za hodinu – v letnej sezóne až okolo 200 cyklistov za hodinu. Ako sa